Aktuality

Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

Dozviete sa o aktuálne plánovaných vyhláseniach výziev s uvedením základného prehľadu a rámca vyhlásených výziev.

Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejňuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Poskytovateľ pomoci o.i. na svojom webovom sídle www.ia.gov.sk

dokument k stiahnutiu tu 


Dozviete sa o aktuálne plánovaných vyhláseniach výziev s uvedením základného prehľadu a rámca vyhlásených v ...
Nové termíny informačných seminárov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a el ...
...
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja
Dokument na stiahnutie
Zmluva č. 04/II/2018
príprava AP
Objednávka Welit s.r.o.
Dokument na stiahnutie
Verejné obstarávanie
súhrnná správa k zmluve 1172/2018
 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk