Naši klienti

Obce:
Poproč, Hýľov, Geča, Šemša, Vyšný Klátov, Bukovec, Haniska, Vyšná Myšľa, Vyšný Medzev, Zlatá Idka, Bohdanovce, Jasov, Skároš, Nový Salaš, Štós, Trstené pri Hornáde, Nižná Hutka, Rudník, Blažice, Slančík, Ždaňa, Vyšný Čaj, Baška, Gyňov, Malá Ida, Valaliky, Nováčany, Slanská Huta, Nižný Čaj, Kokšov-Bakša, Veľké Ozorovce, Seňa, Ruskov, Nižná Myšľa, Nižný Klátov.

Súkromné spoločnosti:
rôzne

Mestá, mestské časti
Mesto Medzev

Miestne akčné skupiny
MAS RUDOHORIE, o. z.
MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o. z.
MAS OZ KRAS

MAS BODROG, o. z.

MAS POONDAVIE,o. z.

 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk