Poskytované služby

 • rozvoj vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky, financií a obchodu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • spolupráca na báze dohôd s podnikateľskými subjektami,
 • organizovanie seminárov, vzdelávacích kurzov a konferencií,
 • spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ,
 • technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ,
 • monitoring projektov pre štrukturálne nástroje EÚ.

 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk