Výhody spolupráce

  • Sme nezisková organizácia, poskytujeme a podporuje všeobecne - prospešné služby, finančné prostriedky a zisk investujeme na podporu regionálneho rozvoja miest, obcí a regiónov.
  • Skúsenosti a úspešnosť našich projektových manažérov pri spracovaní a riadení projektov financovaných z fondov EÚ sú dôkazom vysokej odbornosti.
  • Vysoká flexibilita pri práci s klientmi, príprava a spracovanie projektov sa prispôsobuje špecifickým požiadavkám jednotlivých klientov – spracovanie projektov tzv. „na kľúč“.
  • Úzka a veľmi dobrá spolupráca s verejnou správou a samosprávou s možnosťou odporúčania, podpory a prípravy tzv. verejno – súkromných partnerstiev, pre obojstrannú výhodnosť a podporu projektov.
  • Projekty, fondy EÚ a regionálny rozvoj to nie je len naša práca, ale aj náš koníček, sme k dispozícii 24 hod. denne, najnovšie informácie a aktuality z tejto oblasti sú pre nás samozrejmosťou.
  • Cena je fér, zahŕňa náklady na prípravu a spracovanie projektu bez ďalších poplatkov po úspešnom vyhodnotení projektu (napr. ďalšie percentá z hodnoty projektu).
 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk